Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Projekt z Litwy pt. Integracja na rynku pracy osób z upośledzeniem umysłowym poprzez ich udział w narodowej „Orkiestrze Kolorowej Muzyki” poszukuje partnerów do współpracy w Polsce

data publikacji: 08-04-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Krajowa Instytucja Wspomagająca Centrum Projektów Europejskich poszukuje instytucji/podmiotów chętnych do podjęcia współpracy z partnerem z Litwy.

Organizacja pozarządowa z Litwy o nazwie VSA Lithuania "Guboja" z Wilna planuje realizację ciekawego, dwuletniego projektu, który będzie dotyczył integracji na rynku pracy osób umysłowo niepełnosprawnych, zagrożonych ryzykiem socjalnym i wykluczeniem społecznym. Celem planowanego projektu jest przygotowanie personelu technicznego i wspierającego do aktywnej pracy z „Narodową Litewską Orkiestrą Kolorowej Muzyki”, którą w znacznej części stanowią osoby upośledzone. W ramach projektu w 2012 r. planuje się zorganizowanie kursów, które miałyby dostarczać odpowiedniej wiedzy dotyczącej metod, jakie należy zastosować przy pracy z osobami upośledzonymi umysłowo, aby w sposób najbardziej efektywny integrować te osoby. W efekcie kursów przeszkoleni specjaliści osiągną lepsze rezultaty w pracy z osobami upośledzonymi umysłowo, co powinno skutkować tym, iż więcej osób zostanie zintegrowanych na rynku pracy.

Realizacja projektu ma rozpocząć się w październiku 2011 r.
Pełny opis projektu również w języku angielskim znajduje się na stronie internetowej KIW http://www.kiw-pokl.org.pl/pl/main/art179,poszukiwanie-partnerow-do-projektu-z-litwy.html.

Osobą kontaktową, do której należy kierować wszelkie zapytania związane z realizacją projektu jest: Viktorija Vitaitė (e-mail: viktorija@guboja.lt).