Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach Działania 9.2 PO KL

data publikacji: 11-04-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 11.04.2011r. ogłoszony zostaje konkurs otwarty w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

  • w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego;

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście od dnia 26.04.2011r. w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zastrzega sobie prawo zawieszenia konkursu w momencie, gdy wartość złożonych wniosków o dofinansowanie przekroczy 100% kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego konkursu wraz z Dokumentacją konkursową są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w zakładce Menu/Konkursy/Nabór projektów.