Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Errata do dokumentu Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL

data publikacji: 12-04-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z opublikowaniem przez Instytucję Zarządzająca erraty do Zasad udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 10 lutego 2011 r., na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl dostępna jest najnowsza wersja przedmiotowego dokumentu wraz z erratą.

Do pobrania: