Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa 7.2.2

data publikacji: 09-06-2008

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Podziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej stworzona na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów z dnia 14 – 20 maja 2008 r.

LISTA RANKINGOWA W RAMACH DZIAŁANIA 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Podziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

M-sce
Nr wniosku
Nr Poddziałania
Beneficjent/
adres- siedziba
Tytuł
Średnia
1
POKL.07.02.02-30-004/08
7.2.2
Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi
ul. Wczasowa 8a
62-040 Puszczykowo
ZAPROSZENIE DO EKONOMII SPOŁECZNEJ
 
103
 
2
POKL.07.02.02-30-001/08
7.2.2
Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi
ul. Wczasowa 8a
62-040 Puszczykowo
EKONOMIA SPOŁECZNEGO SUKCESU
 
99
 
3
POKL.07.02.02-30-003/08
7.2.2
WYG International
Sp. z o.o.
ul. Żelazna 28/30
 00-832 Poznań
Partnerstwo drogą rozwoju Ekonomii Społecznej na poziomie lokalnym
 
93,5