Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Priorytetu VIII PO KL - projekty innowacyjne

data publikacji: 13-04-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniu 11.03.2011 r., w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/8/D.1.1/10 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.3 Projekty innowacyjne.

Do pobrania: