Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Sposób pomiaru efektu zatrudnieniowego w projekcie

data publikacji: 14-04-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z wprowadzeniem w Planach Działania na rok 2011 kryteriów wyboru projektów dotyczących efektu zatrudnieniowego w ramach niektórych Działań PO KL mającym przyczynić się do wzrostu poziomu zatrudnienia oraz zwiększenia efektywności realizowanych projektów, Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała ostateczną wersję dokumentu Sposób pomiaru efektu zatrudnieniowego w projekcie.

Do pobrania: