Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Posiedzenie KOP w ramach Projektów innowacyjnych w Priorytecie IX PO KL (po protestach)

data publikacji: 22-04-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9/D.1.1/10 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Projekty Innowacyjne rozpocznie się w dniu 26 kwietnia 2011 roku.

Komisja Oceny Projektów dokona ocen merytorycznych wniosków, których protest został rozpatrzony pozytywnie.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.