Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wyniki obrad Komisji Stypendialnej w ramach projektu „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałania 8.2.2 PO KL

data publikacji: 28-04-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniach 14 – 17 marca 2011 r. odbyły się obrady Komisji Stypendialnej w ramach projektu „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Działanie 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Komisja Stypendialna oceniła łącznie 313 wniosków doktorantów o przyznanie stypendium. Do dofinansowania zostało rekomendowanych 77 wniosków.

Lista rankingowa wniosków o przyznanie stypendium oraz lista doktorantów rekomendowanych do dofinansowania dostępne są do pobrania poniżej.

Dokumenty do pobrania: