Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmiana terminu posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr 1/POKL/8/D.1.1/11 na projekty innowacyjne testujące

data publikacji: 02-05-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż termin posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr 1/POKL/8/D.1.1/11 na projekty innowacyjne testujące Program Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim ustalony na dzień 9 maja br. zostaje odwołany.

Komisja Oceny Projektów dokona ocen merytorycznych wszystkich wniosków, które przeszły pozytywnie etap oceny formalnej w dniu 23 maja 2011 r.