Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach konkursu zamkniętego na projekty innowacyjne testujące w ramach Priorytetu VI PO KL - po protestach

data publikacji: 02-05-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów (po protestach), które odbyły się w dniu 6 kwietnia 2011 roku, w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/6/D.1.1/10 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Projekty innowacyjne testujące PO KL.

Do pobrania:

LISTA RANKINGOWA w ramach Priorytetu VI Projekty innowacyjne testujące PO KL (.pdf)