Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaproszenie na szkolenie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w dniu 13 maja 2011 r.

data publikacji: 06-05-2011

           

Zaproszenie na szkolenie PO KL

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza na szkolenie podstawowe pt.

„Konkursy realizowane w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”

Szkolenie odbędzie się dnia 13 maja 2011 r.
Miejsce: Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu przy ul. Różanej 17a (wejście od ul. Czesława/Poplińskich)

Harmonogram szkolenia:

9:30–10:00 Rejestracja uczestników szkolenia
10:00-10:30 Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla niepełnosprawnych
10:30-11:00 Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla osób w wieku 45+
11:00-11:30 Efektywność zatrudnieniowa w projektach PO KL
11:30-12:00 Przerwa (Lunch)
12:00-12:30 Konkursy uruchamiane w II kwartale 2011 r.
12:30-13:00 Projekty współpracy ponadnarodowej
13:00-13:15 Przerwa
13:15 – 13:45 Kryteria formalne wyboru projektów
13:45-14:15 Najczęściej popełniane błędy we wnioskach w ramach Priorytetu IX PO KL
14:15 Zakończenie

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: infoefs@wup.poznan.pl. Zgłoszenie należy przesłać do dnia 12 maja 2011 roku do godziny 11.00. O zakwalifikowaniu się do udziału w spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia jednej osoby z danej instytucji. Osoby niezakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji na temat planowanego szkolenia udziela:
Punkt Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 61 846 38 23

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy (.docx)