Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa po protestach w ramach Priorytetu IX PO KL - projekty innowacyjne

data publikacji: 11-05-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów w wyniku pozytywnie rozpatrzonego środka odwoławczego, które odbyły się w dniach 26 - 28 kwietnia 2011 r., w ramach konkursu zamkniętego numer 1/POKL/9/D.1.1/10 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Projekty innowacyjne.

Do pobrania: