Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nabór uczestników na III Ponadnarodowe Forum Partnerskie

data publikacji: 11-05-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Krajowa Instytucja Wspomagająca Centrum Projektów Europejskich ogłosiła nabór na III Ponadnarodowe Forum Partnerskie. Forum odbędzie w dniach 15-16 czerwca br. w Warszawie. Celem Forum jest stworzenie możliwości zawiązania partnerstw projektowych, do projektów współpracy ponadnarodowej realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W spotkaniu oprócz instytucji polskich wezmą udział projektodawcy ze Szwecji, Finlandii, Czech, Litwy i Hiszpanii.

Warunki naboru:

W Forum mogą wziąć udział zarówno podmioty:

 • realizujące projekty w ramach PO KL, chcące rozszerzyć je o komponent ponadnarodowy; 
 • podmioty o przyznanym dofinansowaniu, ale bez podpisanej umowy; 
 • podmioty planujące składanie wniosku w 2011 r.;

Wstępny zakres obszarów tematycznych na Forum został określony na podstawie tematów konkursów ogłoszonych u partnerów ponadnarodowych i dotyczy między innymi:

 • Pracownicy i nowe umiejętności, 
 • Firmy w procesie zmian, 
 • Dostęp do zatrudnienia i integracja społeczna, 
 • Edukacja i szkolenia, 
 • Kobiety w pracy, 
 • Zwalczanie dyskryminacji, 
 • Partnerska współpraca, 
 • Lepsze usługi publiczne.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Krajowej Instytucji Wspomagającej, pod adresem - http://www.kiw-pokl.org.pl/pl/main/.