Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu systemowego pt. "Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski"

data publikacji: 13-05-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu systemowego pt. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski” są:

  • Podinspektor Kinga Wiśniewska, tel. 61-846-38-03 
  • Podinspektor Karolina Polowa, tel. 61-846-38-03 
  • Podinspektor Karol Fiedorowicz, tel. 61-846-38-18

Bezpośrednią kontrolę nad realizacją przedmiotowego projektu sprawuje:

  • Kierownik Oddziału Projektów Własnych - Joanna Pawełek – Dunajewska tel. 61-846-38-01