Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaproszenie na szkolenie specjalistyczne w dniu 20 maja 2011 r.

data publikacji: 13-05-2011

           

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza na szkolenie specjalistyczne pt.

„Pomoc publiczna w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”

Szkolenie odbędzie się dnia 20 maja 2011 r.
Miejsce: Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu przy ul. Różanej 17a (wejście od ul. Czesława/Poplińskich)

Harmonogram szkolenia:
8:30-9:00 Rejestracja uczestników szkolenia
9:00-14:00 Szkolenie – Pomoc publiczna w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (w tym 11:00-11.30 - Lunch; 12.45-13.00 – Przerwa)
14:00 Zakończenie

Prowadzącą szkolenie będzie Pani Arleta Jaśniewicz – trenerka Regionalnego Ośrodka EFS w Pile.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: infoefs@wup.poznan.pl. Zgłoszenie należy przesłać do dnia 19 maja 2011 roku do godziny 12.00. O zakwalifikowaniu się do udziału w spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia jednej osoby z danej instytucji. Osoby niezakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Do pobrania:

Szczegółowych informacji na temat planowanego szkolenia udziela:
Punkt Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 61 846 38 23