Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przedłużenie terminu posiedzenia KOP w ramach Działania 6.2

data publikacji: 19-05-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z dużą ilością wniosków aplikacyjnych złożonych do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w ramach konkursu PO KL/6.2/1/11 dla Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, termin posiedzenia Komisji Oceny Projektów zostaje przedłużony do dnia 30 maja 2011r.