Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

KOP w ramach konkursów otwartych dla PO KL, Priorytet IX

data publikacji: 17-06-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursów otwartych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX rozpoczną się w następujących dniach:

 • dla konkursu nr PO KL/9.2/1/08, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w dniu 14 lipca 2008 r.
  Aby wniosek został przekazany do oceny merytorycznej, dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów, należy go złożyć co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem Komisji, tj. do dnia 26 czerwca 2008 r. włącznie, 
 • dla konkursu nr PO KL/9.1.1/1/08, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej w dniu 29 lipca 2008 r.,
  Aby wniosek został przekazany do oceny merytorycznej, dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów, należy go złożyć co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem Komisji, tj. do dnia 11 lipca 2008 r. włącznie, 
 • dla konkursu nr PO KL/9.3/1/08, Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w dniu 18 sierpnia 2008 r.,
  Aby wniosek został przekazany do oceny merytorycznej, dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów, należy go złożyć co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem Komisji, tj. do dnia 30 lipca 2008 r. włącznie, 
 • dla konkursu nr PO KL/9.4/1/08, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty w dniu 01 września 2008 r.,
  Aby wniosek został przekazany do oceny merytorycznej, dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów, należy go złożyć co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem Komisji, tj. do dnia 13 sierpnia 2008 r. włącznie, 
 • dla konkursu nr PO KL/9.5/1/08, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich w dniu 22 września 2008 r.
  Aby wniosek został przekazany do oceny merytorycznej, dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów, należy go złożyć co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem Komisji, tj. do dnia 4 września 2008 r. włącznie.

 
Wyniki konkursów będą ogłaszane sukcesywnie na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.