Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmiana rozporządzenia w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie

data publikacji: 26-05-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z wejściem w życie dnia 19 marca br. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, zmianie uległ załącznik do umowy o dofinansowanie projektu PO KL - wzór zaświadczenia o pomocy de minimis.

Ponadto, aktualizacji uległy: 

  • wzór oświadczenia o nieskorzystaniu z pomocy de minimis; 
  • wzór oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.

Poniżej dostępne są do pobrania prawidłowe wzory załączników do umowy
o dofinansowanie projektu PO KL.