Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja na temat szkolenia organizowanego w dniu 3 czerwca 2011 r.

data publikacji: 02-06-2011

W związku z dużym zainteresowaniem, dotyczącym szkolenia, które odbędzie się w dniu 3 czerwca 2011 r. pt. „Kwalifikowalność wydatków i rozliczanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – szkolenie dla potencjalnych Projektodawców oraz podmiotów realizujących projekty”, Wojewódzki Urząd Pracy Poznaniu zawiadamia, iż został wyczerpany limit miejsc przeznaczonych na przedmiotowe szkolenie.

W związku z powyższym, osoby, dla których zabrakło miejsc w ramach omawianego spotkania mogą skorzystać z bezpłatnych porad z przedmiotowego zakresu w Regionalnych Ośrodkach Europejskiego Funduszu Społecznego, z siedzibą w:

  • Kaliszu, tel. (62) 757 03 63 
  • Koninie, tel. (63) 245 88 16 
  • Lesznie, tel. (65) 520 40 95 
  • Pile, tel. (67) 215 54 34 
  • Poznaniu, tel. (61) 842 20 02.

Zaproszenie na szkolenie w dniu 3 czerwca 2011 r.

data publikacji: 30-05-2011

           

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza na szkolenie pt.

„Kwalifikowalność wydatków i rozliczanie projektów w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – szkolenie dla potencjalnych projektodawców oraz podmiotów realizujących projekty”

Szkolenie odbędzie się dnia 3 czerwca 2011 r.
Miejsce: Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu przy ul. Różanej 17a (wejście od ul. Czesława/Poplińskich)

Harmonogram szkolenia:
8:30-9:00 Rejestracja uczestników szkolenia
9:00-12:45 Szkolenie – Kwalifikowalność wydatków i rozliczanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (w tym 11:00-11.30 – Lunch)
12:45-13:00 Przerwa
13:00-14:00 Dyskusja
14:00 Zakończenie

Prowadzącą szkolenie będzie Pani Arleta Jaśniewicz – trenerka Regionalnego Ośrodka EFS w Pile.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: infoefs@wup.poznan.pl. Zgłoszenie należy przesłać do dnia 2 czerwca 2011 roku do godziny 12.00. O zakwalifikowaniu się do udziału w spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia jednej osoby z danej instytucji. Osoby niezakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji na temat planowanego szkolenia udziela:
Punkt Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 61 846 38 23

Do pobrania: