Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 7.1.2

data publikacji: 12-12-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zatwierdził w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujące wnioski o dofinansowanie realizacji projektu.

Tytuł projektu: „Integracja społeczna i zawodowa na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance, ul. Mickiewicza 50, 64-980 Trzcianka
Wartość projektu: 502 021,27 zł
Wartość dofinansowania: 449 309,03 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 27.05.2011 r.

Tytuł projektu: „Razem bez barier”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki
Wartość projektu: 314 355,18 zł
Wartość dofinansowania: 281 347,88 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania umowy: 01.06.2011 r.

Tytuł projektu: „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Mossego 14, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Wartość projektu: 316 711,09 zł
Wartość dofinansowania: 283 456,43 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania umowy: 13.06.2011 r.

Tytuł projektu: „EFS szansą dla mnie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie, ul. Kaźmierczaka 41, 64-000 Kościan
Wartość projektu: 477 868,92 zł
Wartość dofinansowania: 427 692,68 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 29.06.2011 r.

Tytuł projektu: „Mogę – Potrafię - Teraz”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu, ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz
Wartość projektu: 452 018,99 zł
Wartość dofinansowania: 404 557,00 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 24.06.2011 r.

Tytuł projektu: „Aktywność naszą szansą”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie
Wartość projektu: 289 589,66 zł
Wartość dofinansowania: 259 182,74 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 29.06.2011 r.

Tytuł projektu: „Siłę mam dzięki Wam, ale radzę sobie sam… - budowanie lokalnego systemu wsparcia”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie, ul. Sienkiewicza 26, 63-600 Kępno
Wartość projektu: 312 190,00 zł
Wartość dofinansowania: 279 410,05 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 04.07.2011 r.

Tytuł projektu: „Ku aktywności. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie pilskim.”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile, Al. Niepodległości 37, 64-920 Piła
Wartość projektu: 768 889,32 zł
Wartość dofinansowania: 688 155,04 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 15.07.2011 r.

Tytuł projektu: „Rozwijamy nasze szanse”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie, Plac Kościuszki 4B/7, 64-100 Leszno
Wartość projektu: 356 812,42 zł
Wartość dofinansowania: 319 347,12 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 11.07.2011 r.

Tytuł projektu: „Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży, ul. Wiosny Ludów 14A, 64-800 Chodzież
Wartość projektu: 302 670,74 zł
Wartość dofinansowania: 270 890,32 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 15.07.2011 r.

Tytuł projektu: „Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego.”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań
Wartość projektu: 1 308 237,77 zł
Wartość dofinansowania: 1 170 872,80 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 11.07.2011 r.

Tytuł projektu: „DOGONIĆ MARZENIA”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, ul. Sienkiewicza 27, 62-600 Koło
Wartość projektu: 455 794,55 zł
Wartość dofinansowania: 407 936,13 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania umowy: 27.07.2011 r.

Tytuł projektu: „Aktywni razem. Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Gostyńskim”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, ul. Nowe Wrota 7, 63-800 Gostyń
Wartość projektu: 368 144,38 zł
Wartość dofinansowania: 329 489,22 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 19.07.2011 r.

Tytuł projektu: „LEPSZE JUTRO”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy, ul. Wojska Polskiego 13, 62-400 Słupca
Wartość projektu: 309 006,91 zł
Wartość dofinansowania: 276 561,19 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 27.07.2011 r.

Tytuł projektu: „TWOJA SZANSA”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Słowackiego 1c, 63-400 Ostrów Wielkopolski Wartość projektu: 803 329,39 zł
Wartość dofinansowania: 718 979,81 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 28-07-2011 r.

Tytuł projektu: Aktywizacja życiowa, zawodowa, edukacyjna, doradztwo, zatrudnienie-jako system przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z wybranych grup społecznych w Powiecie Szamotulskim
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 1/1, 64-500 Szamotuły
Wartość projektu: 454 500,07 zł
Wartość dofinansowania: 406 777,57 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 09-08-2011 r.

Tytuł projektu: „Pokonać wykluczenie. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Śremskim”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie, ul. Dutkiewicza 5, 63-100 Śrem
Wartość projektu: 333 363,64 zł
Wartość dofinansowania: 298 360,46 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 10.08.2011 r.

Tytuł projektu: „Centrum Aktywności Społecznej LARGO”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno
Wartość projektu: 887 294,00 zł
Wartość dofinansowania: 794 128,13 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 16.08.2011 r.

Tytuł projektu: „Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 30, 63-300 Nowy Tomyśl
Wartość projektu: 454 534,14 zł
Wartość dofinansowania: 406 808,06 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 11.08.2011

Tytuł projektu: MOGĘ PRACOWAĆ - wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, Aleje 1-go Maja 9, 62-510 Konin
Wartość projektu: 466 683,84 zł
Wartość dofinansowania: 417 682,04 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 12.08.2011 r.

Tytuł projektu: Stop wykluczeniu społecznemu w Powiecie Wolsztyńskim
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, ul. 5-go Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn
Wartość projektu: 397 371,08 zł
Wartość dofinansowania: 355 647,12 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 12-08-2011 r.

Tytuł projektu: Pomocna Dłoń - Integracja Zagrożonych Wykluczeniem
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie, ul. Piasta 32, 77-400 Złotów
Wartość projektu: 366 543,30 zł
Wartość dofinansowania: 328 056,26 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 29-07-2011 r.

Tytuł projektu: Program aktywizacji społecznej i zawodowej „Bądźmy aktywni”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września
Wartość projektu: 768 386,95 zł
Wartość dofinansowania: 687 706,32 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 22.08.2011 r.

Tytuł projektu: „Razem łatwiej” – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, ul. K. Wielkiego 7a, 63-300 Pleszew
Wartość projektu: 259 411,74 zł
Wartość dofinansowania: 232 173,51 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 25.08.2011 r. 

Tytuł projektu: „Razem z Tobą Będę Sobą”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Krotoszynie, ul. Młyńska 2d/1, 63-700 Krotoszyn
Wartość projektu: 397 508,73 zł
Wartość dofinansowania: 355 770,31 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 07.09.2011 r.

Tytuł projektu: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143, 64-400 Międzychód
Wartość projektu: 193 926,28 zł
Wartość dofinansowania: 173 564,02 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania umowy: 01.09.2011 r.

Tytuł projektu: „NA JUTRO PRACUJEMY JUŻ DZIŚ-Program na rzecz osób niepełnosprawnych i wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny zastępcze z Powiatu Tureckiego”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku, ul. Łąkowa 1, 62-700 Turek
Wartość projektu: 330 025,25 zł
Wartość dofinansowania: 295 372,59 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 09.08.2011 r.

Tytuł projektu: „Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych i pomoc osobom usamodzielnianym”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, ul. Wierzbowa 1, 62-100 Wągrowiec
Wartość projektu: 469 180,13 zł
Wartość dofinansowania: 419 916,22 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 09.08.2011 r.

Tytuł projektu: „Lepszy start – wsparcie aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie, ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin
Wartość projektu: 311 495, 40 zł
Wartość dofinansowania: 278 788, 38 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 19.07.2011 r.

Tytuł projektu: „BĄDŹMY RAZEM”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, Plac Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz
Wartość projektu: 324 506,65 zł
Wartość dofinansowania: 290 433,45 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 15.11. 2011 r.