Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Załącznik nr 2: Harmonogram płatności do umowy o dofinansowanie projektu

data publikacji: 19-06-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że od dnia 16 czerwca 2008 roku zmianie ulega Załącznik nr 2: Harmonogram płatności do umowy o dofinansowanie projektu.

Ponadto informuje, iż datę przekazania płatności w ramach pierwszej transzy należy ustalić po terminie wniesienia zabezpieczenia realizacji projektu. Przypomina również o przestrzeganiu prawidłowej numeracji załączników, zgodnie ze wzorem umowy o dofinansowanie projektu, zawartej w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 25 lutego 2008 roku. 

Zobacz: Ważne dokumenty