Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja na temat szkolenia organizowanego w dniu 3 czerwca 2011 r.

data publikacji: 02-06-2011

W związku z dużym zainteresowaniem, dotyczącym szkolenia, które odbędzie się w dniu 3 czerwca 2011 r. pt. „Kwalifikowalność wydatków i rozliczanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – szkolenie dla potencjalnych Projektodawców oraz podmiotów realizujących projekty”, Wojewódzki Urząd Pracy Poznaniu zawiadamia, iż został wyczerpany limit miejsc przeznaczonych na przedmiotowe szkolenie.

W związku z powyższym, osoby, dla których zabrakło miejsc w ramach omawianego spotkania mogą skorzystać z bezpłatnych porad z przedmiotowego zakresu w Regionalnych Ośrodkach Europejskiego Funduszu Społecznego, z siedzibą w:

  • Kaliszu, tel. (62) 757 03 63 
  • Koninie, tel. (63) 245 88 16 
  • Lesznie, tel. (65) 520 40 95 
  • Pile, tel. (67) 215 54 34 
  • Poznaniu, tel. (61) 842 20 02.