Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przedłużenie posiedzenia KOP w ramach projektów innowacyjnych testujących w Priorytecie VIII PO KL

data publikacji: 31-05-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż termin prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr 1/POKL/8/D.1.1/11 na projekty innowacyjne testujące Program Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim zostaje przedłużony do dnia 06 czerwca 2011 r.