Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaproszenie na szkolenie warsztatowe w dniu 10 czerwca 2011 r.

data publikacji: 01-06-2011

           

szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza na szkolenie warsztatowe (grupę roboczą)

„Praca w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych – szkolenie skierowane do podmiotów przygotowujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”

Szkolenie odbędzie się dnia 10 czerwca 2011 r.
Miejsce: Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu przy ul. Różanej 17a (wejście od ul. Czesława/Poplińskich)

Harmonogram szkolenia (2 grupy szkoleniowe):
8:45 - 9.00 Rejestracja uczestników I grupy szkoleniowej
9:00–12:00 Pierwsza część warsztatów z udziałem I grupy szkoleniowej
12:00–12:30 Przerwa (lunch)
12:15–12.30 Rejestracja uczestników II grupy szkoleniowej
12:30–15:30 Druga część warsztatów z udziałem II grupy szkoleniowej (w tym przerwa od 14.00 do 14.15)
15:30 Zakończenie

Prowadzącym szkolenie będzie Pan Wojciech Masłowski – trener Regionalnego Ośrodka EFS w Kaliszu.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: infoefs@wup.poznan.pl. Zgłoszenie należy przesłać do dnia 9 czerwca 2011 roku do godziny 11.00. O zakwalifikowaniu się do udziału w spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia jednej osoby z danej instytucji. Osoby niezakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji na temat planowanego szkolenia udziela:
Punkt Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 61 846 38 23

Do pobrania: