Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor w wersji 6.4.6.14 (off-line)

data publikacji: 03-06-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki udostępniła z dniem 30 maja 2011 r. Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor (GWA-E) w wersji 6.4.6.14 (off-line). Aplikację można zainstalować lokalnie na komputerze użytkownika, tym samym podczas pracy nie jest wymagane połączenie z siecią Internet.

Nowa wersja GWA-E jest odpowiednikiem obowiązującej od dnia 1 stycznia 2011 r. wersji on-line narzędzia.

Pobranie nowej wersji GWA-E możliwe jest również z poziomu aplikacji. Jeżeli komputer jest podłączony do sieci Internet, program zapyta o zgodę na aktualizację.

Równocześnie WUP w Poznaniu przypomina, iż przed złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wnioskodawca jest zobowiązany do wczytania przygotowanego w GWA-E pliku z danymi wniosku do GWA dostępnego przez Internet w celu dokonania ostatecznej walidacji i zapisania danych do pliku zip_pokl oraz wygenerowania pliku PDF w celu zrealizowania wydruku. Ponadto, zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL, wnioskodawca przed złożeniem wniosku jest zobligowany do zweryfikowania zgodności sumy kontrolnej wersji elektronicznej wniosku (plik zip_pokl) z jego wersją papierową.