Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL (konkurs zamknięty)

data publikacji: 09-06-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 9 czerwca 2011 r. ogłoszony zostaje konkurs zamknięty w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

  • w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście od dnia 9 czerwca 2011 r. do dnia 11 lipca 2011 r. w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej. Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK).

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych konkursów wraz z Dokumentacją konkursową są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w zakładce Program PO KL/Konkursy/Nabór projektów.