Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Posiedzenie KOP w ramach Projektów innowacyjnych testujących w Priorytecie VII (po odwolaniu)

data publikacji: 10-06-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/7/D.1.1/10 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Projekty innowacyjne testujące odbędzie się w dniu 14 czerwca 2011 roku.

Komisja Oceny Projektów dokona oceny merytorycznej wniosków, których odwołanie zostało rozpatrzone pozytywnie.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.