Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przedłużenie obrad KOP w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL

data publikacji: 13-06-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż termin prac Komisji Oceny Projektów dla konkursu otwartego PO KL/9.1.1/1/11 w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostaje przedłużony do dnia 17 czerwca 2011 r.