Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 6.1.1

data publikacji: 08-06-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zatwierdził w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujące wnioski o dofinansowanie realizacji projektu.

Tytuł projektu: „Aktywizacja zawodowa kobiet pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych na terenie powiatu wągrowieckiego”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo – Doradcza, ul. Janiny Porazińskiej 50, 60-195 Poznań.
Wartość projektu: 715 309,00 zł.
Wartość dofinansowania: 715 309,00 zł.
Liczba zdobytych punktów: 104 pkt.
Data podpisania umowy: 14.05.2008r.

Tytuł projektu: „Szkolenia na pilotów wycieczek dla osób bezrobotnych z terenu województwa wielkopolskiego”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wyższa Szkoła Zawodowa „Kadry dla Europy”,
ul. P. Mansfelda 4, 60-855 Poznań
Wartość projektu: 998 252,00 zł.
Wartość dofinansowania: 998 252,00 zł.
Liczba zdobytych punktów: 102 pkt.
Data podpisania umowy: 16.06.2008r.

Tytuł projektu: „Szkolenia zawodowe – szansą na zatrudnienie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wyższa Szkoła Zawodowa „Kadry dla Europy”,
ul. P. Mansfelda 4, 60-855 Poznań
Wartość projektu: 994 548,00 zł.
Wartość dofinansowania: 994 548,00 zł.
Liczba zdobytych punktów: 102,5 pkt.
Data podpisania umowy: 16.06.2008r.

Tytuł projektu: „Klucz do sukcesu”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: EDUFIN – Usługi księgowe i szkoleniowe,
ul. M. Reja 2/2, 63-300 Pleszew
Wartość projektu: 517 156,00 zł.
Wartość dofinansowania: 517 156,00 zł.
Liczba zdobytych punktów: 98 pkt.
Data podpisania umowy: 16.06.2008r.

Tytuł projektu: „Podnieś swoje kwalifikacje – bądź konkurencyjna na rynku pracy”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Familijny Poznań, ul. Staszica 15, 60-526 Poznań.
Wartość projektu: 758 070,00 zł.
Wartość dofinansowania: 758 070,00 zł.
Liczba zdobytych punktów: 103,5 pkt.
Data podpisania umowy: 16.06.2008r.

Tytuł projektu: „Profesjonalny pracownik branży budowlanej”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Euro-Konsult Sp. z o.o., ul. Narutowicza 57/8
20-016 Lublin.
Wartość projektu: 1 531 928,00 zł.
Wartość dofinansowania: 1 531 928,00 zł.
Liczba zdobytych punktów: 97,5 pkt.
Data podpisania umowy: 18.06.2008r.

Tytuł projektu: „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: „GWARANCJA” Biuro Consultingowo – Handlowe, ul. Szeherezady 27, 60-195 Poznań.
Wartość projektu: 402 550,00 zł.
Wartość dofinansowania: 402 550,00 zł.
Liczba zdobytych punktów: 99,5 pkt.
Data podpisania umowy: 19.06.2008r.

Tytuł projektu: „Nowa Szansa z Certyfikatem”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: „EUROCONSULT” Biuro Handlowe Zdzisław Lara,
Os. Rusa 134/18, 61-245 Poznań.
Wartość projektu: 983 569,20 zł.
Wartość dofinansowania: 983 569,20 zł.
Liczba zdobytych punktów: 107 pkt.
Data podpisania umowy: 19.06.2008r.

Tytuł projektu: „Zainwestuj w Siebie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: „Prywatne Centrum Języków Obcych „ATB”,
ul. Rynek 3, 64-800 Chodzież.
Wartość projektu: 655 240,00 zł.
Wartość dofinansowania: 655 240,00 zł.
Liczba zdobytych punktów: 103,5 pkt.
Data podpisania umowy: 19.06.2008r.

Tytuł projektu: „Wyższe kwalifikacje szansą na lepsze jutro – szkolenia dla osób bezrobotnych z terenu Powiatu Poznańskiego”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: „A&ATUT Wielkopolskie Centrum Komputerowe”,
Os. Zwycięstwa – Paw. 109, 61-653 Poznań.
Wartość projektu: 832 172,80 zł.
Wartość dofinansowania: 832 172,80 zł.
Liczba zdobytych punktów: 102,5 pkt.
Data podpisania umowy: 19.06.2008r.

Tytuł projektu: „Daj sobie szansę – program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: „Fundacja Sportów Różnych Osób Niepełnosprawnych i Pełnosprawnych „Razem – Niezależni”, ul. Jeziorna 1, 64-412 Chrzypsko Wielkie.
Wartość projektu: 371 376, 00 zł.
Wartość dofinansowania: 371 376, 00 zł.
Liczba zdobytych punktów: 103 pkt.
Data podpisania umowy: 19.06.08.

Tytuł projektu: „Nowoczesna księgowa – szansą na podniesienie kwalifikacji zawodowych”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: „Euro-Konsult Sp. z o.o.”, ul. Narutowicza 57/8, 20-016 Lublin.
Wartość projektu: 1 192 346,00 zł.
Wartość dofinansowania: 1 192 346,00 zł.
Liczba zdobytych punktów: 100,5 pkt.
Data podpisania umowy: 19.06.08

Tytuł projektu: „PRACOWNIK UTRZYMANIA CZYSTOŚCI. Nowe szanse zawodowe dla osób pozostających bez zatrudnienia w Wielkopolsce”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: „EUREKA Sp. z o. o., ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań.
Wartość projektu: 911 638,00 zł.
Wartość dofinansowania: 911 638,00 zł.
Liczba zdobytych punktów: 101,5 pkt.
Data podpisania umowy: 25.06.2008r.

Tytuł projektu: „Szansa na sukces zawodowy mieszkańców powiatów regionu wielkopolskiego”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Centrum Samorządności i Regionalizmu, ul. Kozia 11/15, 99-400 Łowicz.
Wartość projektu: 681 622,80 zł.
Wartość dofinansowania: 681 622,80 zł.
Liczba zdobytych punktów: 99,5 pkt.
Data podpisania umowy: 26.06.2008r.

Tytuł projektu: „Program Aktywizacji Zawodowej”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach,
ul. Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska.
Wartość projektu: 936 644,00 zł.
Wartość dofinansowania: 936 644,00 zł.
Liczba zdobytych punktów: 108,5 pkt.
Data podpisania umowy: 01.07.2008r.

Tytuł projektu: „Wsparcie, szkolenie, staż, zatrudnienie – dla mieszkańców powiatów: słupeckiego, konińskiego ziemskiego, m. Konina, kolskiego, tureckiego”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Rozwoju Kapitału Ludzkiego,
Wartość projektu: 800 071,50 zł.
Wartość dofinansowania: 800 071,50 zł.
Liczba zdobytych punktów: 104 pkt.
Data podpisania umowy: 01.07.2008r.

Tytuł projektu: „Cywilizacyjne i społeczno-kulturowe bariery aktywizacji zawodowej mieszkańców województwa wielkopolskiego. Rynek pracy w oczach pracobiorców
i pracodawców”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych
i Dziennikarstwa, ul. Gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań
Wartość projektu: 722 550,00 zł.
Wartość dofinansowania: 722 550,00 zł.
Liczba zdobytych punktów: 97 pkt.
Data podpisania umowy: 04.07.2008 r.

Tytuł projektu: „Akademia aktywności – program aktywizacji zawodowej”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości,
ul. Strzelecka 20/8a, 61-846 Poznań
Wartość projektu: 802 160,00 zł.
Wartość dofinansowania: 802 160,00 zł.
Liczba zdobytych punktów: 99 pkt.
Data podpisania umowy: 18.07.2008 r.

Tytuł projektu: „Podniesienie kwalifikacji – szansą na rynku pracy”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wyższa Szkoła Zawodowa „Kadry dla Europy”
Wartość projektu: 898 172,00 zł.
Wartość dofinansowania: 898 172,00 zł.
Liczba zdobytych punktów: 105 pkt.
Data podpisania umowy: 18.07.2008 r.

Tytuł projektu: „Edukacja szansą na lepszą przyszłość”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska Jarosław Jastrzębski Spółka jawna, ul. Czajki 6, 64-000 Kościan
Wartość projektu: 704 413,01 zł
Wartość dofinansowania: 704 413,01 zł
Liczba zdobytych punktów: 96,5 pkt.
Data podpisania umowy: 04.12.08

Tytuł projektu: „Informatyk – praca dziś i w przyszłości”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Izba Przemysłowo – Handlowa Południowej Wielkopolski w Ostrowie Wielkopolskim
Wartość projektu:628 300,00 PLN
Wartość dofinansowania: 628 300,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 96 pkt.
Data podpisania umowy: 21.05.2010 r.