Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaproszenie na szkolenie w dniu 17 czerwca 2011 r.

data publikacji: 14-06-2011

           

szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza na szkolenie

„Zarządzanie projektami w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”

Szkolenie odbędzie się dnia 17 czerwca 2011 r.
Miejsce: Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu przy ul. Różanej 17a (wejście od ul. Czesława/Poplińskich)

Harmonogram szkolenia:
8:30-9:00 Rejestracja uczestników szkolenia
9:00-13:00 Szkolenie – Zarządzanie projektami w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (w tym 11:00-11:30 Lunch)
13:00-13:15 Przerwa
13:15-14:00 Panel dyskusyjny połączony z wymianą doświadczeń między uczestnikami szkolenia
14:00 Zakończenie

Prowadzącym szkolenie będzie Pani Ewa Gałka – Trenerka Regionalnego Ośrodka EFS w Lesznie.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: infoefs@wup.poznan.pl. Zgłoszenie należy przesłać do dnia 16 czerwca 2011 do godziny 12:00. O zakwalifikowaniu się do udziału w spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia jednej osoby z danej instytucji. Osoby niezakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji na temat planowanego szkolenia udziela:
Punkt Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 61 846 38 23

Do pobrania: