Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmiana zapisu w Sprawozdaniu z realizacji Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia

data publikacji: 14-06-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że zmianie ulega zapis w Sprawozdaniu z realizacji Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia, dotyczący okresu kwalifikowania wydatków w ramach projektu systemowego pt: „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, Poddziałanie 9.1.3, który otrzymuje następujące brzmienie: Jako wydatkowane ze środków stypendium uznawać można wszystkie wydatki, które zostały poniesione w okresie do dnia 31 sierpnia 2011 r., jeżeli są one zgodne z Indywidualnym planem rozwoju edukacyjnego ucznia określonym we Wniosku o przyznanie stypendium.