Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaproszenie na szkolenie w dniu 27 czerwca 2011 r.

data publikacji: 20-06-2011

           

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza na szkolenie podstawowe pt.

„Konkursy realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”

Szkolenie odbędzie się dnia 27 czerwca 2011 r.
Miejsce: Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu przy ul. Różanej 17a (wejście od ul. Czesława/Poplińskich)

Harmonogram szkolenia:
9:30-10:00 Rejestracja uczestników szkolenia
10:00-10:30 Konkursy uruchamiane w III kwartale 2011 r.
10:30-11:00 Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym jako grupa docelowa w ramach projektów PO KL
11:00-11:30 Przerwa (Lunch)
11:30-12:30 Komplementarność w ramach PO KL
12:30-13:00 Kryteria merytoryczne wyboru projektów
13:00-13:30 Przerwa
13:30-14:00 Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność w ramach Priorytetu VIII PO KL
14:00 Zakończenie

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: infoefs@wup.poznan.pl. Zgłoszenie należy przesłać do dnia 24 czerwca 2011 roku do godziny 11:00. O zakwalifikowaniu się do udziału w spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia jednej osoby z danej instytucji. Osoby niezakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

Szczegółowych informacji na temat planowanego szkolenia udziela:
Punkt Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 61 846 38 23

Do pobrania: