Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Generator Wniosków Płatniczych (GWP) w wersji 4.2.8

data publikacji: 22-06-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki udostępniła Generator Wniosków Płatniczych (GWP) w wersji 4.2.8. W ramach przedmiotowej wersji wprowadzono następujące rozwiązania:

  1. Wsparcie dla osób niewidomych - obsługa programu przez narzędzia udźwiękowiające Window Eyes oraz JAWS. 
  2. Wsparcie dla osób niedowidzących. 
  3. W zakładce Pomoc dodano pozycję Wsparcie techniczne, która zawiera procedurę zgłaszania problemów w funkcjonowaniu generatorów dla PO KL (HelpDesk). 
  4. Dodano skróty klawiszowe ułatwiające nawigację dla GWP – listę skrótów zamieszczono w zakładce Pomoc. 
  5. Doprecyzowano zapisy instrukcji oraz etykiety tabel elektronicznej wersji Załącznika nr 2 (Postęp rzeczowy). 
  6. W części Instytucje Pośredniczące wprowadzono mechanizm eksportu danych Załącznika nr 1 do szablonu .XLS, który można zaimportować do Krajowego Systemu Informatycznego.

Jednocześnie WUP w Poznaniu zawiadamia, iż aktualizacja GWP możliwa jest z poziomu aplikacji. Jeżeli podczas uruchamiania GWP użytkownik będzie połączony z siecią Internet pojawi się komunikat informujący o dostępności nowej wersji aplikacji. W oknie z komunikatem należy wybrać „Tak”. 

Ponadto WUP w Poznaniu informuje, iż Instytucja Zarządzająca PO KL przyjęła następujące rozwiązania przejściowe:

  • do dnia 30 czerwca 2011 r. istnieje możliwość składania wniosków beneficjenta o płatność zarówno w GWP w wersji 3.2.8 jak i 4.2.8. 
  • od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązującą wersją GWP będzie 4.2.8.