Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa 6.1.2

data publikacji: 19-06-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, które odbyły się w dniach 29 - 30.05.2008r., w ramach konkursu otwartego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

LISTA RANKINGOWA W RAMACH DZIAŁANIA 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

M-sce 
Numer Poddziałania
 Tytuł
Beneficjent
Siedziba
Beneficjenta
Średnia
 ocen
1
6.1.2
Profesjonalny urzędnik
Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie
ul. Mianowice 2 H
63-600 Kępno
94
2
6.1.2
Profesjonalny doradca zawodowy
Powiatowy Urząd Pracy w Turku
ul. Komunalna 6
62-700 Turek
92,5
2
6.1.2
Dobra kadra
Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu
ul. Kolejowa 22
62-100 Wągrowiec
 
92,5
4
6.1.2
Pośrednik
Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie
ul. Wyspiańskiego 6
63-300 Pleszew 
92
5
6.1.2
Doskonały doradca, doskonały pośrednik
Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie
ul. Śniadeckich 5
64-100 Leszno
91,5
6
6.1.2
Wysoka jakość gwarancją sukcesu
Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu
ul. Staszica 47a
62-800 Kalisz
89,5
6
6.1.2
Przyjazny urząd
Powiatowy Urząd Pracy w Konina
ul. Zakładowa 4
62-510 Konin
89,5
8
6.1.2
Kadra dla rynku pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Pile
Al. Niepodległości 24 64-920 Piła
89
9
6.1.2
Wsparcie pośrednictwa i doradztwa w Powiatowym Urzędzie Pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie
ul. Ks. Prymasa Wyszyńskiego 8
64-000 Kościan
 
          
           88
 
 
10
6.1.2
Dobre kadry
Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu
 ul. Kamińskiego 19 A 63-900 Rawicz
 
87
 
11
6.1.2
Profesjonalna kadra – wysoka jakość usług rynku pracy w powiecie złotowskim
Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie
ul. Kolejowa 11
77-400 Złotów
86
12
6.1.2
Zapraszamy do naszych szeregów
Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wlkp.
ul. Poznańska 14
62-065 Grodzisk Wlkp.
84,5
13
6.1.2
Wsparcie dla wspierających
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wlkp.
Al. Powstańców Wlkp.14
63-400 Ostrów Wlkp.
82,5
14
6.1.2
Nowe kadry, nowe standardy – nowa jakość usług
Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży
ul. Składowa 5
64-800 Chodzież
81,5
15
6.1.2
Nowe wyzwania – nowe działania
Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie
ul. Przemysłowa 2a
64-700 Czarnków
81
16
6.1.2
Nowy start – Nowe perspektywy
Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy
ul. Piastów 2
62-400 Słupca
69