Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

V edycja konkursu "Dobre praktyki EFS"

data publikacji: 29-06-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego konkursie „Dobre praktyki EFS 2011”, przeznaczonym dla projektodawców realizujących projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki.

Ideą konkursu „Dobre Praktyki EFS” jest wskazanie przykładów modelowych projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wyróżniających się pod względem efektów realizacji, trwałości wyników oraz stopnia osiągnięcia wymiernych korzyści grupy docelowej z otrzymanego wsparcia. Prezentacja najlepszych projektów przyczynia się do upowszechnienia wiedzy na temat pozyskiwania wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego i kształtowania pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej w Polsce. Projekty zgłoszone w poprzednich edycjach oraz efekty jakie reprezentują udowadniają, że człowiek, jego pomysły, idee i marzenia są ogromną siłą pozwalającą na realizację nawet najtrudniejszych zadań.


Wszelkie szczegółowe informacje znaleźć można w Regulaminie konkursu. W roku bieżącym szczególną uwagę zwraca się na zidentyfikowanie najlepszych rozwiązań i praktyk stosowanych przez projektodawców w ramach następujących kategorii:

  • wsparcie osób niepełnosprawnych, 
  • zasada równości szans płci, 
  • integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
  • adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw, 
  • wsparcie osób powyżej 50 roku życia.

W imieniu Ministra Rozwoju Regionalnego konkurs w tym roku przeprowadza Centrum Projektów Europejskich – Krajowy Ośrodek EFS.
Zgłoszenia wraz z dodatkowymi materiałami przesyłać należy do 31 sierpnia 2011 roku na następujący adres:

Centrum Projektów Europejskich – Krajowy Ośrodek EFS,
ul. Domaniewska 39 a, 02-672 Warszawa
z dopiskiem Konkurs
„Dobre praktyki EFS 2011”.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do 31 października 2011 roku, natomiast podczas uroczystej gali w Warszawie, która będzie miała miejsce na początku grudnia 2011 roku, laureatom najwyżej ocenionych projektów zostaną przyznane tytuły „Najlepsza inwestycja w człowieka”. Nagrodzone projekty zostaną zaprezentowane również w publikacji wydanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, a także na stronie internetowej Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce. Ponadto dwaj przedstawiciele projektów, które zajmą pierwsze miejsca w każdej z pięciu kategorii będą mieli okazję uczestniczyć w wyjeździe studyjnym do jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej realizującego wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje na temat konkursu są zamieszczone również na stronie Krajowego Ośrodka EFS: www.roefs.pl.

Konkurs organizowany pod patronatem Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania.

Na potrzeby konkursu działa skrzynka kontaktowa, na którą można przesyłać wszelkie pytania związane z konkursem – dobrepraktyki@cpe.gov.pl.

Pliki do pobrania: