Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny
EFS | Aktualności EFS | 2008 | Czerwiec | Konsultacje WFUE

Konsultacje WFUE

data publikacji: 24-06-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej informuje, że Pracownicy Wydziału Funduszy Unii Europejskiej nie konsultują przygotowanych przez beneficjentów wniosków, z uwagi na fakt, iż reprezentują Instytucję Ogłaszającą Konkurs. Informacji na temat procedur aplikowania o środki w ramach komponentu regionalnego PO KL oraz innych zasad realizacji projektów udziela Punkt Informacyjny EFS pod numerem tel. 061 846 38 23. Informacje udzielane przez Punkt Informacyjny EFS dotyczą zakresu możliwości pozyskania środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przy sporządzaniu wniosków pod względem merytorycznym pomocne będą Regionalne Ośrodki EFS, z siedzibą w Poznaniu, Lesznie, Pile, Kaliszu oraz Koninie. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronach internetowych, których adresy są pochodną nazwy miasta: www.miasto.roefs.pl. Dla przykładu adres strony internetowej ROEFSu dla miasta Poznania to: www.poznan.roefs.pl.