Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL

data publikacji: 30-06-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 30 czerwca 2011 roku ogłoszony zostaje konkurs zamknięty nr PO KL/6.1.2/1/11 w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście od dnia 30 czerwca 2011 roku do dnia 29 lipca 2011 roku w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej. Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK).

Szczegółowe informacje, dotyczące przedmiotowego konkursu wraz z Dokumentacją konkursową są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w zakładce Menu/Konkursy/Nabór projektów.