Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Priorytetu VIII PO KL projekty innowacyjne

data publikacji: 06-07-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniach 23.05-06.06.2011r., w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8/D.1.1/11 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Projekty innowacyjne.

Do pobrania: