Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 6.1.3

data publikacji: 01-06-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zatwierdził w ramach Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych – projekty systemowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujące wnioski o dofinansowanie realizacji projektów systemowych:

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Turku
Tytuł projektu: „Aktywni na rynku pracy!”
Data przyznania dofinansowania: 13.06.2008r.
Wartość projektu: 2 411 202,43 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 2 411 202,43 zł

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie
Tytuł projektu: „Lepsza praca”
Data przyznania dofinansowania: 16.06.2008r.
Wartość projektu: 2 700 000,00 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 2 700 000,00 zł

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Tytuł projektu: „Lepsze jutro”
Data przyznania dofinansowania: 16.06.2008r.
Wartość projektu: 4 825 327,64 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 4 825 327,64 zł

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Śremie
Tytuł projektu: „Bądź gotowy dziś… do zmian”
Data przyznania dofinansowania: 18.06.2008r.
Wartość projektu: 2 171 397,97 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 2 171 397,97 zł

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie
Tytuł projektu: „Aktywność – kluczem do sukcesu”
Data przyznania dofinansowania: 19.06.2008r.
Wartość projektu: 3 088 211,00 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 3 088 211,00 zł

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu
Tytuł projektu: „Dobry start – lepsze jutro”
Data przyznania dofinansowania: 23.06.2008r.
Wartość projektu: 2 316 158,00 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 2 316 158,00 zł

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie
Tytuł projektu: „Od bierności do aktywności”
Data przyznania dofinansowania: 20.06.2008r.
Wartość projektu: 3 377 731,00 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 3 377 731,00 zł

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Pile
Tytuł projektu: „Mój wybór – moja przyszłość”
Data przyznania dofinansowania: 23.06.2008r.
Wartość projektu: 3 377 731,00 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 3 377 731,00 zł

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim
Tytuł projektu: „Równe szanse”
Data przyznania dofinansowania: 20.06.2008r.
Wartość projektu: 2 316 157,34 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 2 316 157,34 zł

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Koninie
Tytuł projektu: „Nie zmarnuj szansy”
Data przyznania dofinansowania: 26.06.2008
Wartość projektu: 5 712 551,90 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 5 712 551,90 zł

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie
Tytuł projektu: „Przyszłość z perspektywami”
Data przyznania dofinansowania: 26.06.2008
Wartość projektu: 1 930 132,00 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 1 930 132,00 zł

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie
Tytuł projektu: „Aktywność drogą do zatrudnienia czyli od A do Z”
Data przyznania dofinansowania: 27.06.2008r
Wartość projektu: 2 895 196,65 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 2 895 196,65 zł

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie
Tytuł projektu: „Aktywna postawa szansa na zatrudnienie”
Data przyznania dofinansowania: 01.07.08
Wartość projektu: 2 895 187,55 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 2 895 187,55 zł

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie
Tytuł projektu: „Nowe perspektywy”
Data przyznania dofinansowania: 30.06.2008r.
Wartość projektu: 1 630 961,00 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 1 630 961,00 zł

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie
Tytuł projektu: „Perspektywa”
Data przyznania dofinansowania: 04.07.2008r.
Wartość projektu: 3 667 250,00 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 3 667 250,00 zł

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie
Tytuł projektu: „Krok do kariery”
Data przyznania dofinansowania: 04.07.2008 r.
Wartość projektu: 2 702 183,76 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 2 702 183,76 zł

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie
Tytuł projektu: „Krok do sukcesu”
Data przyznania dofinansowania: 04.07.2008r.
Wartość projektu: 1 640 611,59 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 1 640 611,59 zł

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu
Tytuł projektu: „AKTYWNI”
Data przyznania dofinansowania: 04.07.2008 r.
Wartość projektu: 3 184 716,35 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 3 184 716,35 zł

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu
Tytuł projektu: „Zainwestuj w siebie!”
Data przyznania dofinansowania: 04.07.2008 r.
Wartość projektu: 1 833 625,00 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 1 833 625,00 zł

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie
Tytuł projektu: „Twój wybór Twój sukces”
Data przyznania dofinansowania: 04.07.2008 r.
Wartość projektu: 1 158 078,50 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 1 158 078,50 zł

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Kole
Tytuł projektu: „Pokonaj bezrobocie”
Data przyznania dofinansowania: 10.07.2008 r.
Wartość projektu: 2 412 665,00 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 2 412 665,00 zł.

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu
Tytuł projektu: „Powrót - readaptacja zawodowa osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy”
Data przyznania dofinansowania: 10.07.2008 r.
Wartość projektu: 1 447 595,00 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 1 447 595,00 zł.

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy
Tytuł projektu: „Zaplanuj swoją przyszłość”
Data przyznania dofinansowania: 10.07.2008 r.
Wartość projektu: 2 055 879,14 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 2 055 879,14 zł.

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach
Tytuł projektu: „Nowa perspektywa”
Data przyznania dofinansowania: 10.07.2008 r.
Wartość projektu: 1 737 118,00 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 1 737 118,00 zł.

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży
Tytuł projektu: „Nasze wsparcie – Twoja aktywność – Twój sukces”
Data przyznania dofinansowania: 10.07.2008 r.
Wartość projektu: 2 702 184,00 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 2 702 184,00 zł.

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu
Tytuł projektu: „Inwestycje w Kapitał Ludzki podstawowym gwarantem sukcesu”
Data przyznania dofinansowania: 10.07.2008 r.
Wartość projektu: 1 652 183,00 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 1 543 202,00 zł

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach
Tytuł projektu: „Aktywni na rynku pracy”
Data przyznania dofinansowania: 10.07.2008 r.
Wartość projektu: 965 066,00 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 965 066,00 zł.

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni
Tytuł projektu: „Człowiek najlepszą inwestycją”
Data przyznania dofinansowania: 10.07.2008 r.
Wartość projektu: 2 026 638,00 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 2 026 638,00 zł.

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp.
Tytuł projektu: „Postaw na przyszłość”
Data przyznania dofinansowania: 10.07.2008 r.
Wartość projektu: 1 833 625,00 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 1 833 625,00 zł.

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wlkp.
Tytuł projektu: „Bądź aktywny”
Data przyznania dofinansowania: 15.07.2008 r.
Wartość projektu: 1 254 584,96 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 1 254 584,96 zł.

Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie
Tytuł projektu: „Aktywizacja – Praca”
Data przyznania dofinansowania: 16.07.2008 r.
Wartość projektu: 963 999,98 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 963 999,98 zł.