Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przedłużenie posiedzenia KOP w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL

data publikacji: 06-07-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z dużą ilością wniosków aplikacyjnych złożonych do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w ramach konkursu PO KL/9.1.2/1/11 dla Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, termin posiedzenia Komisji Oceny Projektów zostaje przedłużony do dnia 29 lipca 2011 r.