Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Partnerzy z Flandrii planują realizację projektu EFS we współpracy ponadnarodowej

data publikacji: 15-07-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż partnerzy z Flandrii planują realizację projektu we współpracy ponadnarodowej w ramach EFS dotyczącego mentoringu kobiet, które rozpoczynają własną działalność gospodarczą.

Projekt obejmuje dwa główne tematy:

  • mentoring i coaching skierowany do kobiet rozpoczynających działalność gospodarczą, 
  • rozwój efektywnej metodologii w zakresie coachiongu i mentoringu, która mogłaby być wykorzystana przez partnera ponandarodowego.

Szczegółowe informacje nt. projektu znajdują się na stronie http://www.kiw-pokl.org.pl/.