Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL

data publikacji: 22-07-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniach 21 kwietnia – 17 czerwca 2011r., w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.1.1/1/11 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Podziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Do pobrania: