Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 6.1.3

data publikacji: 21-07-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zatwierdził w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w formie aneksu do umów ramowych dla projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, następujące wnioski o dofinansowanie realizacji projektu:

Tytuł projektu: „Mój wybór – moja przyszłość”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Pilski / Powiatowy Urząd Pracy w Pile,
Aleja Niepodległości 24, 64-920 Piła
Wartość projektu: 1 733 896,90 PLN
Wartość dofinansowania: 1 733 896,90 PLN
Data podpisania aneksu: 18.05.2011 r.

Tytuł projektu: „AKTYWNI”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Wągrowiecki / Powiatowy Urząd Pracy
w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22, 62-100 Wągrowiec
Wartość projektu: 1 309 034,50 PLN
Wartość dofinansowania: 1 309 034,50 PLN
Data podpisania aneksu: 02.06.2011 r.

Tytuł projektu: „Krok do kariery”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Krotoszyński / Powiatowy Urząd Pracy
w Krotoszynie, ul. Rawicka 7b, 63-700 Krotoszyn
Wartość projektu: 1 088 155,20 PLN
Wartość dofinansowania: 1 088 155,20 PLN
Data podpisania aneksu: 02.06.2011 r.

Tytuł projektu: „Krok do sukcesu”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Kępiński / Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie,
ul. Mianowice 2H, 63-600 Kępno
Wartość projektu: 590 797,00 PLN
Wartość dofinansowania: 590 797,00 PLN
Data podpisania aneksu: 02.06.2011 r.

Tytuł projektu: „Lepsza praca”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Pleszewski / Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie, ul. Wyspiańskiego 6, 63-300 Pleszew
Wartość projektu: 950 047,60 PLN
Wartość dofinansowania: 950 047,60 PLN
Data podpisania aneksu: 02.06.2011 r.

Tytuł projektu: „Lepsze jutro”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Poznański / Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu,
ul. Czarnieckiego 9,61-538 Poznań
Wartość projektu: 4 287 488,00 PLN
Wartość dofinansowania: 4 287 488,00 PLN
Data podpisania aneksu: 02.06.2011 r.

Tytuł projektu: „Od bierności do aktywności”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Czarnkowski / Powiatowy Urząd Pracy
w Czarnkowie, ul. Przemysłowa 2 a, 64-700 Czarnków
Wartość projektu: 1 435 768,40 PLN
Wartość dofinansowania: 1 435 768,40 PLN
Data podpisania aneksu: 02.06.2011 r.

Tytuł projektu: „Przyszłość z perspektywami”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Kościański / Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie, ul. Ks. Prymasa Wyszyńskiego 8, 64-000 Kościan
Wartość projektu: 802 726,40 PLN
Wartość dofinansowania: 802 726,40 PLN
Data podpisania aneksu: 02.06.2011 r.

Tytuł projektu: ”Twój wybór Twój sukces”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Międzychodzki / Powiatowy Urząd Pracy
w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143, 64-400 Międzychód
Wartość projektu: 484 452,90 zł
Wartość dofinansowania: 484 452,90 zł.
Data podpisania aneksu: 02.06.2011 r.

Tytuł projektu: „Aktywni na rynku pracy!”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Turecki / Powiatowy Urząd Pracy w Turku,
ul Komunalna 6, 62-700 Turek
Wartość projektu: 1 225 808,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 225 808,00 PLN
Data podpisania aneksu: 09.06.2011 r.

Tytuł projektu: „Perspektywa”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Gnieźnieński / Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie, ul. Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno
Wartość projektu: 2 012 039,03 PLN
Wartość dofinansowania: 2 012 039,03 PLN
Data podpisania aneksu: 09.06.2011 r.

Tytuł projektu: „Bądź gotowy dziś… do zmian”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Śremski / Powiatowy Urząd Pracy w Śremie,
ul. Mickiewicza 17, 63-100 Śrem
Wartość projektu: 688 653,50 PLN
Wartość dofinansowania: 688 653,50 PLN
Data podpisania aneksu: 15.06.2011 r.

Tytuł projektu: „Człowiek najlepszą inwestycją”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Wrzesiński / Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 2, 62-300 Września
Wartość projektu: 1 253 209,40 PLN
Wartość dofinansowania: 1 253 209,40 PLN
Data podpisania aneksu: 15.06.2011 r.

Tytuł projektu: „Równe szanse”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Ostrowski / Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie,
ul. Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Wartość projektu: 1 992 303,30 PLN
Wartość dofinansowania: 1 992 303,30 PLN
Data podpisania aneksu: 15.06.2011 r.

Tytuł projektu: „Aktywność drogą do zatrudnienia czyli od A do Z”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Złotowski / Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie,
ul. Kolejowa 11, 77-400 Złotów
Wartość projektu: 1 201 952,30 PLN
Wartość dofinansowania: 1 201 952,30 PLN
Data podpisania aneksu: 16.06.2011 r.

Tytuł projektu: „Aktywność – kluczem do sukcesu”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Leszczyński / Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie,
ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno
Wartość projektu: 1 299 320,50 PLN
Wartość dofinansowania: 1 299 320,50 PLN
Data podpisania aneksu: 16.06.2011 r.

Tytuł projektu: „Nie zmarnuj szansy”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Koniński / Powiatowy Urząd Pracy w Koninie, Zakładowa 4, 62-510 Konin
Wartość projektu: 3 133 505,60 PLN
Wartość dofinansowania: 3 133 505,60 PLN
Data podpisania aneksu: 16.06.2011 r.

Tytuł projektu: „Nowa perspektywa”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Szamotulski / Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach, Wojska Polskiego 1, 64-500 Szamotuły
Wartość projektu: 1 202 688,70 PLN
Wartość dofinansowania: 1 202 688,70 PLN
Data podpisania aneksu: 16.06.2011 r.

Tytuł projektu: „Nowe perspektywy”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Ostrzeszowski / Powiatowy Urząd Pracy
w Ostrzeszowie, ul. Przemysłowa 7, 63-500 Ostrzeszów
Wartość projektu: 680 689,10 PLN
Wartość dofinansowania: 680 689,10 PLN
Data podpisania aneksu: 16.06.2011 r.

Tytuł projektu: „Aktywna postawa szansą na zatrudnienie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Jarociński / Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie,
ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin
Wartość projektu: 1 113 563,90 PLN
Wartość dofinansowania: 1 113 563,90 PLN
Data podpisania aneksu: 17.06.2011 r.

Tytuł projektu: „Pokonaj Bezrobocie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Kolski / Powiatowy Urząd Pracy w Kole,
ul. Sienkiewicza 27, 62-600 Koło
Wartość projektu: 1 516 213,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 516 213,00 PLN
Data podpisania aneksu: 17.06.2011 r.

Tytuł projektu: „Zaplanuj swoją przyszłość”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Słupecki / Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy,
ul. Piastów 2, 62-400 Słupca
Wartość projektu: 1 134 543,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 134 543,00 PLN
Data podpisania aneksu: 21.06.2011 r.

Tytuł projektu: „Nasze wsparcie – Twoja aktywność – Twój sukces”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Chodzieski / Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży, ul. Składowa 3, 64-800 Chodzież
Wartość projektu: 865 983,88 PLN
Wartość dofinansowania: 865 983,88 PLN
Data podpisania aneksu: 22.06.2011 r.

Tytuł projektu: „Aktywizacja-Praca”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Wolsztyński / Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5A, 64-200 Wolsztyn
Wartość projektu: 646 436,20 PLN
Wartość dofinansowania: 646 436,20 PLN
Data podpisania aneksu: 24.06.2011 r.

Tytuł projektu: „Aktywni na rynku pracy”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Obornicki / Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach Wielkopolskich, ul. Sądowa 5, 64-600 Oborniki
Wartość projektu: 752 791,20 PLN
Wartość dofinansowania: 752 791,20 PLN
Data podpisania aneksu: 24.06.2011 r.

Tytuł projektu: „Bądź aktywny”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Grodziski / Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Poznańska 15, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Wartość projektu: 661 774,80 PLN
Wartość dofinansowania: 661 774,80 PLN
Data podpisania aneksu: 24.06.2011 r.

Tytuł projektu: „Dobry start – lepsze jutro”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Kaliski / Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu,
ul. Staszica 47a, 62-800 Kalisz
Wartość projektu: 1 774 255,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 774 255,00 PLN
Data podpisania aneksu: 28.06.2011 r.

Tytuł projektu: „Postaw na przyszłość”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat średzki / Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej, ul. Kosynierów 46, 63-000 Środa Wielkopolska
Wartość projektu: 1 083 992,20 PLN
Wartość dofinansowania: 1 083 992,20 PLN
Data podpisania aneksu: 01.07.2011 r.

Tytuł projektu: „Powrót - readaptacja zawodowa osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Rawicki / Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu,
ul. Kamińskiego 19a, 63-900 Rawicz
Wartość projektu: 983 309,30 PLN
Wartość dofinansowania: 983 309,30 PLN
Data podpisania aneksu: 01.07.2011 r.

Tytuł projektu: „Zainwestuj w siebie!”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Gostyński / Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu,
ul. Poznańska 200, 63-800 Gostyń
Wartość projektu: 1 220 379,90 PLN
Wartość dofinansowania: 1 220 379,90 PLN
Data podpisania aneksu: 04.07.2011 r.

Tytuł projektu: „Inwestycje w Kapitał Ludzki podstawowym gwarantem sukcesu”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Nowotomyski / Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu, ul. Kolejowa 2, 64-300 Nowy Tomyśl
Wartość projektu: 693 019,70 PLN
Wartość dofinansowania: 693 019,70 PLN
Data podpisania aneksu: 05.07.2011 r.