Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Projektodawca z Bułgarii zainteresowany współpracą z polskimi projektodawcami

data publikacji: 26-07-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Instytucja INFRANEU (typu NGO) z Bułgarii planuje realizację projektu pt. „Rozwój elastycznego zatrudnienia i mobilności pracowników na regionalnym rynku pracy”. Projekt zaplanowany jest na 18 miesięcy (począwszy od listopada 2011r.). Współpracę ponadnarodową w ramach projektu zaplanowano na okres 15 miesięcy (pomiędzy marcem 2012 roku i czerwcem 2013 roku). Projekt jest skierowany do szerokiej grupy docelowej (bezrobotnych, zatrudnionych w MŚP, także zawodowo nieaktywnych, w szczególnie niekorzystnej sytuacji, także niepełnosprawnych i nisko wykwalifikowanych).

Szczegółowe informacje nt. projektu znajdują się na stronie http://www.kiw-pokl.org.pl/.