Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Interpretacja Instytucji Zarządzającej PO KL dotycząca ewidencji godzin i zadań przez personel projektu realizowanego w ramach PO KL

data publikacji: 26-07-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż mając na uwadze liczne zapytania i wątpliwości dotyczące obowiązku prowadzenia ewidencji godzin i zadań, Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała dokument, w którym przykładowo zestawiono formy zatrudniania personelu projektu w kontekście wymogu prowadzenia ewidencji godzin i zadań.

Materiał został opublikowany na stronie www.efs.gov.pl w zakładce Dokumenty – Interpretacje Instytucji Zarządzającej – Kwalifikowalność.

Dostęp do przedmiotowego dokumentu uzyskać można również za pomocą strony internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl, poprzez zakładkę Przydatne linki/Interpretacje do zapisów dokumentów PO KL.

Do pobrania: