Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Odwołanie posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla Poddziałania 8.1.3

data publikacji: 27-06-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr PO KL/8.1.3/1/08 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Podziałania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych zaplanowane na dzień 30 czerwca 2008 roku zostaje odwołane z powodu braku wniosków.