Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa 8.2.1

data publikacji: 27-06-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, które odbyły się w dniach 16 - 17.06.2008 r. w ramach konkursu otwartego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw - projekty konkursowe.

LISTA RANKINGOWA w ramach Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw- projekty konkursowe.

M-sce
Beneficjent
Tytuł
Siedziba
Beneficjenta
Liczba pkt.
1
Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego- Mariusz Kłobucki
STARTup your life- czyli promocja przedsiębiorczych postaw w wielkopolskiej nauce
ul. Promienista 83
60-141 Poznań
82,5
2
Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
INNEO
ul. Rubież 46/c5/102 61-612 Poznań
72,5
3
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
Program Transferu innowacji do biznesu- Innowatorzy
Al. Jerozolimskie 53/1a, 00-697 Warszawa
71,5
4
Fundacja Rozwoju Regionów ProRegio
PATENT na innowacyjny biznes
ul. 23 Lutego 7/3 61-741 Poznań
67
4
Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
InQubacja przedsiębiorczości akademickiej w Wielkopolsce
ul. Rubież 46,
61-612 Poznań
67