Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Aktualizacja listy rankingowej i listy stypendystów w ramach projektu "Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski", Poddziałania 8.2.2 PO KL

data publikacji: 29-07-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z oświadczeniami przedstawionymi przez trzech stypendystów w ramach projektu „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Priorytet VIII, Działanie 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nastąpiła aktualizacja listy rankingowej wniosków o przyznanie stypendium i listy doktorantów rekomendowanych do dofinansowania. Ponadto WUP w Poznaniu zawiadamia, iż powstałe oszczędności zostaną rozdysponowane zgodnie z § 5 ust. 18 i ust. 19 Regulaminu Stypendialnego.

Lista rankingowa wniosków o przyznanie stypendium oraz lista doktorantów rekomendowanych do dofinansowania dostępne są do pobrania poniżej.

Do pobrania: