Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Konferencja pt.: „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, Prirytet IX, Poddziałanie 9.1.3 PO KL – podsumowanie III edycji i wprowadzenie do IV edycji projektu

data publikacji: 01-08-2011

                           

Zaproszenie na konferencję informacyjną PO KL

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza na konferencję

Projekt systemowy pt.: „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, Prirytet IX, Poddziałanie 9.1.3 PO KL – podsumowanie III edycji i wprowadzenie do IV edycji projektu.

Konferencja odbędzie się dnia 26 sierpnia 2011 r.
Miejsce: Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, ul. Różana 17

Harmonogram konferencji:

10:00 - 10:15 Rejestracja uczestników
10:15 - 10:25 Powitanie uczestników konferencji
10:25 - 11:00 Przedstawienie zrealizowanego projektu
11:00 - 11:45 Omówienie głównych założeń kolejnej edycji projektu systemowego pt.: „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”
11:45 - 12:15 Przerwa (lunch)
12:15 - 13:15 Konsultacje dotyczące prawidłowego wypełniania dokumentów w ramach IV edycji projektu
13:15 Zakończenie

Warunkiem udziału w konferencji jest przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: m.tomys@wup.poznan.pl. Zgłoszenie należy przesłać do dnia 24 sierpnia 2011 roku. O zakwalifikowaniu się do udziału w spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia jednej osoby z danej instytucji. Osoby niezakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji na temat planowanej konferencji udziela:
Oddział Projektów Własnych
tel. 61 846 38 18

Do pobrania:  formularz zgłoszeniowy (*doc)