Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Formularz PEFS 2007

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Instytucja Zarządzająca zakończyła prace związane z przygotowaniem narzędzia informatycznego „Formularz PEFS 2007” do zbierania danych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W załączeniu znajduje się aplikacja wraz z instrukcją wypełniania formularza PEFS 2007, procedurą importu plików tekstowych do przedmiotowego formularza oraz przykładowy plik tekstowy.

Zobacz: Ważne dokumenty